February 12th - 18th 2017-- Healing! Healing! Healing! Reatreat in Mazunte, Mexico